EMORACIO – Prijatelj Vaše duše

Kada mi iz EMORACIO tima pričamo o ravnoteži, pre svega mislimo na balans emotivnog i racionalnog dela bića. Ravnoteža ili homeostaza željeno je stanje sve dok ne postane prepreka razvoju. Razvoj ne zna za mir, i nema kvalitet. Sve je proces. Od nas zavisi da li ćemo razvojni proces doživeti kao “prijatan” ili “neprijatan”, “dobar” iliRead More

RADIONICE

Jagodina – radionice i individualna psihoterapija

Od marta 2019. u Jagodini će biti organizovana serija dvosatnih predavanja i interaktivnih psihološko-psihoterapijskih radionica iz serijala “Početak klupka”. Teme