EMORACIO – Prijatelj Vaše duše

Kada mi iz EMORACIO tima pričamo o ravnoteži, pre svega mislimo na balans emotivnog i racionalnog dela bića. Ravnoteža ili homeostaza željeno je stanje sve dok ne postane prepreka razvoju. Razvoj ne zna za mir, i nema kvalitet. Sve je proces. Od nas zavisi da li ćemo razvojni proces doživeti kao “prijatan” ili “neprijatan”, “dobar” iliCeo tekst

RADIONICE

Predavanje o depresiji

Depresija je česta, ne uvek tako lako prepoznatljiva, teška bolest koja je ozbiljno shvaćena tek kada je kvalitet života uništen.